image


Proč antidepresiva nejsou řešením deprese

Mezi nejčastější duševní onemocnění patří deprese a obvyklým řešením jsou antidepresiva. Ano, v určitých situacích mohou pomoci. K získání odstupu a sil, zvláště když koketujete s předčasným ukončením života. S čím ale nesouzním, je jejich dlouhodobé užívání.

Antidepresiva totiž depresi neléčí, ale jen vypínají její projevy. 
Jsou vlastně takovou těžkou poklicí na něčem, co nechceme vidět či řešit. Navíc způsobují oploštění nejen negativních, ale i pozitivních emocí.


Deprese = potlačení

Příčinou depresí bývá potlačení nějaké části sebe samého. Například když chodíte do práce, kterou nesnášíte. Když setrváváte ve vztahu, který vás vyčerpává. Když potlačujete své potřeby na úkor druhých. Téměř vždy souvisí se sebehodnotou, která není zdravě nastavena. A souvisí také s naším vnitřním nastavením, které bylo utvářeno již v našem dětství.

Samotné slovo „deprese“ pochází z latinského depressio, což znamená právě „potlačení“. Řešením deprese není uspat emoce, které na vnitřní potlačení poukazují, ale potlačení uvolnit, učinit patřičné změny ve svém životě a stát se znovu autentickým a sebe i svět přijímajícím člověkem.

Skutečnou léčbou je tedy řešení příčiny. V ČR užívá antidepresiva přibližně půl milionů lidí a z toho jen čtyři procenta souběžně postupuje nějaký druh psychoterapie. Bohužel se často setkávám i s tím, že lidé, kteří léta svědomitě podstupují psychoterapii, necítí žádný větší vnitřní posun. Prosím vybírejte si raději ty druhy terapií, které pracují s podvědomím. Pouhé povídání na intelektuální úrovni málokdy stačí – je třeba jít hlouběji.

Prosím důvěřujte svému tělu a nepohlížejte na depresi jako na něco nežádoucího, co se vám stalo a co je třeba co nejrychleji umlčet. Deprese vám přišla říct, že je nejvyšší čas na změnu!